Chổi lau mui xe ô tô thân cán hợp kim nhôm 

120,000